Zonneboiler

Het gebruik van een zonneboiler wordt in Vlaanderen op volgende manieren financieel ondersteund:

Maatregel


2012: Premie van de netbeheerder voor de plaatsing van een zonneboiler in bestaande woningen.

Beschrijving


Premie van 550 euro per vierkante meter nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, met een maximum van 1500 euro per geplaatste installatie.

Opmerkingen

  • De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt
  • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer
  • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming
  • De collector is getest door een geaccrediteerd instituut volgens EN-12975, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar KeyMark
  • Het systeem is gemarkeerd conform EN 12976-1.
  • Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1
  • Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd
  • De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen
  • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.

Op gemeentelijk vlak zijn er ook veel gemeentes waar er een premie wordt toegekend voor de plaatsing van een zonneboiler. Je kan dit nakijken voor je eigen woning op volgende locatie (invullen van postcode en aanduiden zonneboiler):http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule