Warmtepomp

Het gebruik van een warmtepomp wordt in Vlaanderen op volgende manieren financieel ondersteund:

Premiebedrag voor bestaande woningen

  • De premie bedraagt maximaal 1 700 euro per geplaatste installatie. Indien de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hogerzijn dan 1 700 euro per installatie. Indien het over meerdere afzonderlijke installaties voor een woongebouw gaat, dan kan de premie per afzonderlijke installatie oplopen tot 1700 euro.
  • De premie bedraagt maximaal 1 700 euro per geplaatste installatie. Indien de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hogerzijn dan 1 700 euro per installatie. Indien het over meerdere afzonderlijke installaties voor een woongebouw gaat, dan kan de premie per afzonderlijke installatie oplopen tot 1700 euro.
  • De premie wordt als volgt berekend:
    1. elektrische warmtepompen: 270 euro x ((0,87 x COP) - 2,5) x het nominaal elektrisch compressorvermogen bij verwarmen uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot 1 700 euro;2. gaswarmtepompen: 270 euro x ((0,87 x COP) - 1) x het geïnstalleerd gasvermogen uitgedrukt in kWatt en vervolgens beperkt tot 1 700 euro.
  • Zowel de hoogte van de premie als het maximum van de premie worden verdubbeld als de plaatsing van de warmtepomp het gevolg is van de volledige vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming, indien het betreffende gebouw al voor1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van het uitsluitend nachttarief.
  • Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief BTW.
  • Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 % verhoogd. De beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag.

Algemene voorwaarden


De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een bestaande woning die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Eandis. De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op uw bankrekening. De aanvraag is enkel geldig voor facturen vanaf 01/01/2012. De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald. De premies zijn aan wijzigingen onderhevig. Gebruik steeds het meest recente aanvraagformulier. Raadpleeg hiervoor onze website of contacteer Eandis. Publicatiedatum: december 2011.

Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de laatste aanvraag, voor eenzelfde type investering. Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.Eandis behoudt het recht om zich - in elke fase van het project – ter plaatse te komen vergewissen van de situatie en indien nodig contact te nemen met de firma en/of aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt. Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis het recht uitbetaalde premies terug te vorderen. De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.De premie aanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele eigenaar, verhuurder of vruchtgebruiker, voor werkzaamheden aan de privatedelen.