Warmtepomp

1. Warmtebron lucht : lucht - water warmtepompen


Hoge opbrengst, lage investeringskosten
Lucht is overal in onbeperkte hoeveelheden aanwezig en is als warmtebron eenvoudig en direct te ontsluiten. Ventilatoren voeren de buitenlucht door de verdamper van de warmtepomp, waarbij de energie ervan in de vorm van warmte wordt onttrokken. De afgekoelde lucht wordt naar buiten teruggebracht. Lucht-water-warmtepompenworden gewoonlijk als zelfstandige warmteproducenten gerealiseerd, maar u kunt ze ook met een tweede warmteproducent inzetten.

Hoog comfort ook bij lage temperaturen
Zelfs bij zeer lage buitentemperaturen zorgen luchtwater-warmtepompen voor een comfortabel, behaaglijk klimaat. Daartoe wordt bij buitentemperaturen onder circa–5° C meestal een elektrische aanvullende verwarming bijgeschakeld, die de warmtepomp ondersteunt en in veel apparaten reeds in de fabriek is ingebouwd. In bijzonderegevallen kan de warmtepomp ook worden gecombineerd met een conventionele warmteproducent, bijvoorbeeld een gasverwarmingsapparaat.

Monovalente werkwijze
Monovalente werkwijze betekent, dat de warmtepomp installatie als enige warmteproducent de gehele verwarmingslast van het gebouw dekt.

Bivalente werkwijze
Bivalente werkwijze betekent, dat de warmtepompinstallatie in combinatie met een andere warmteproducent werkt. Een bivalente bedrijf is ook mogelijk met conventionelewarmteproducenten als een verwarmingsketel op olie of gas.

BINNENOPSTELLING
BUITENOPSTELLING

2. Warmtebron aarde : grond - water warmtepompen


Hoog rendement en lage bedrijfskosten
Grond-water-warmtepompen benutten de in de grond opgeslagen energie nog efficiënter. Voor de warmtewinning uit de aarde staan twee alternatieven ter beschikking: deaardwarmtesonden of het horizontale aardregister.

Horizontaal aardregister
Waar voldoende grondoppervlak voorhanden is, wordt op circa 1,5 meter diepte vorstvrij een horizontaal aardregister gelegd. Daarbij gaat het om een buizensysteem, waarin glycolwater (eigenlijk een mengsel van water en antivriesmiddel) circuleert. Het zorgt voor het transportvan de in de bovenste aardlaag opgeslagen energie naar de verdamper van de warmtepomp. Grond-waterwarmtepompen worden gewoonlijk als zelfstandigewarmteproducent gerealiseerd, maar u kunt ze ook met een tweede warmteproducent inzetten.

Aardwarmtesonden
Wanneer de overheid u een vergunning verleent, zijn aardwarmtesonden een optimale oplossing met hoge levensduur, die u ook realiseren bij kleinere grondoppervlakken. Deze methode is bijzonder effectief, om de in de aarde opgeslagen energie te benutten voorverwarmingsdoeleinden. Vooraf moet een geologisch expertiserapport informatie geven over de hoedanigheid, lagenstructuur en de warmtegeleiding van de aardbodem.

Aardwarmtegebruik met aardregister
Aardwarmtegebruik met sonden

3. Multiaqua - Warmtepomp voor de bereiding van sanitair warm water


De warmtepomp MULTIAQUA is speciaal ontwikkeld voor de productie van sanitair warm water. Ze haalt energie uit water of geglycoleerd water, meer bepaald uit de retour van een klassieke bron en vult de rest zelf aan.

MULTIAQUA kan gecombineerd worden met eender welke boiler die voorzien is van een flens met een diameter van 180 mm. Ze wordt bevestigd op één van onze buffervaten van de serie ACS of ASC-SOL met een inhoud van 300l of 500l. Bronzijdig wordt de MULTIAQUAverbonden via flexibele aansluitingen.

De warmtepomp MULTIAQUA bevat een geïntegreerde elektrische weerstand en het is eveneens mogelijk om een supplementaire weerstand, beschikbaar in ons gamma, in te bouwen. Een ingebouwde regeling voorkomt de vorming van legionella.